Privacy Statement

MCPMOOIJ hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Daarom leggen we u in dit privacy statement uit welke gegevens we van u verwerken en waarom we dat doen. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij raden u aan om ons privacy statement zorgvuldig door te lezen.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

MCPMOOIJ gevestigd aan de Staalstraat 137, 1951 MB te Velsen-Noord, ingeschreven onder handelsregisternummer 37090702. MCPMOOIJ is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle in dit privacy statement genoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Informatie over personen die hen (direct of in combinatie met andere gegevens) identificeerbaar maakt, noemen we persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Maar ook de inloggegevens van uw MCPMOOIJ account en IP-adressen zijn persoonsgegevens.

Van wie verzamelt MCPMOOIJ persoonsgegevens?

MCPMOOIJ verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens van personen die producten of diensten afnemen, websitebezoekers, of derden die contact opnemen met MCPMOOIJ. Bijvoorbeeld indien u:

 • een bestelling plaatst; ; 
 • aan een prijsvraag of promotie deelneemt; 
 • deelneemt aan enquêtes of (klantpanel)onderzoeken; 
 • inlogt op uw MCPMOOIJ account of via social media; 
 • bij of voor ons werkzaam bent; 
 • bij ons solliciteert of hiertoe contact opneemt; 
 • een zakelijke relatie heeft met MCPMOOIJ; 
 • uw gegevens invult of achterlaat in onze vestiging.

Contact met MCPMOOIJ kan plaatsvinden via:

 • telefoon; 
 • schriftelijke correspondentie; 
 • het contactformulier op MCPMOOIJ.nl, 
 • per e-mail; 
 • een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mailnieuwsbrief of een andere aan u aangeboden elektronische boodschap.

Verder is het mogelijk dat uw gegevens bij MCPMOOIJ terecht komen wanneer wij een ander bedrijf overnemen.

Welke persoonsgegevens verzamelt MCPMOOIJ?

MCPMOOIJ verzamelt in elk geval de volgende persoonsgegevens:

 • Personalia: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geslacht, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres; 
 • Bestelgegevens (bijvoorbeeld welke artikelen u bij MCPMOOIJ bestelt); 
 • (Interactie)gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, cookie ID’s, surfgedrag en welke pagina’s u bezoekt op www.mcpmooij.nl , e-mailvoorkeuren voor de e-mailnieuwsbrieven, open- en klikgedrag van de e-mailnieuwsbrieven, voorkeuren/interesses, meningen, het gebruik van social media en contact met de klantenservice).

Op basis van welke grondslag verwerkt MCPMOOIJ persoonsgegevens?

MCPMOOIJ verwerkt persoonsgegevens op basis van de noodzaak daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om uw bestelling op te nemen af te leveren en contact te houden over (de voortgang van) deze bestellingen.

MCPMOOIJ verwerkt ook persoonsgegevens op basis van uw toestemming of op basis van een gerechtvaardigd belang van MCPMOOIJ. Dit gerechtvaardigd belang bestaat eruit dat MCPMOOIJ haar klanten en websitebezoekers betere aanbiedingen kan doen als zij kan beschikken over gegevens omtrent uw gebruik van de website en uw voorkeuren.

Ten slotte kan MCPMOOIJ persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke plicht.

Voor welke doeleinden verwerkt MCPMOOIJ persoonsgegevens?

MCPMOOIJ verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het geven van uitvoering aan de overeenkomst tussen MCPMOOIJ en haar klanten: het verwerken van bestellingen, leveren van bestellingen, informeren over bestellingen; 
 • Het bijhouden van een klantenbestand voor toekomstige bestellingen; 
 • Het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de websites om optimaal gebruiksgemak te bieden; 
 • Het uitvoeren van interne (kwaliteits)analyses en productontwikkeling om onze producten en dienstverlening voor u te verbeteren; 
 • Het informeren over interessante ontwikkelingen, acties en aanbiedingen via verschillende (digitale) communicatiekanalen; 
 • Het uitvoeren van sollicitatieprocedures.

Om deze doeleinden te realiseren, koppelt, combineert en analyseert MCPMOOIJ beschikbare (persoons)gegevens (zoals in dit privacy statement benoemd) om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, informatie, momenten en kanalen te bepalen en op elkaar af te stemmen. Zo kunnen we het aantal contactmomenten met u beperken. 

Bewaartermijnen

MCPMOOIJ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om u een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan uw wensen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening/de overeenkomst, of wanneer MCPMOOIJ hiertoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift.

Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals MCPMOOIJ hen voorschrijft. MCPMOOIJ verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

MCPMOOIJ en andere websites

Op onze website kan u een aantal links aan naar andere websites aantreffen . Deze privacy statement is niet van toepassing op deze andere websites. MCPMOOIJ is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met uw persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Cookieverklaring

MCPMOOIJ maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat onze website optimaal functioneert. Lees meer over cookies in onze  KOEKIE VERKLARING.

Beveiliging

MCPMOOIJ hecht veel waarde aan het beveiligen van persoonsgegevens. MCPMOOIJ neemt verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. 

Uw rechten

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u een verzoek doen tot inzage van deze gegevens, de gegevens te wijzigen, over te dragen aan een andere partij, te verwijderen of de verwerking hiervan te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van MCPMOOIJ via telefoon, post of e-mail, tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening aan u. Daarnaast bent u gerechtigd uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken.

Dergelijke verzoeken kunt u indienen door contact op te nemen met:

MCPMOOIJ exclusieve visproducten
t.a.v. Privacy
Staalstraat 137
1951MB Velsen-Noord

Of u kunt een e-mail richten aan: mcp@mcpmooij.nl

MCPMOOIJ streeft ernaar om een verzoek binnen 4 weken te verwerken.

Heeft u ondanks onze zorgvuldige maatregelen een klacht met betrekking tot de wijze waarop MCPMOOIJ met uw persoonsgegevens om gaat? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wilt u na het lezen van ons privacy statement meer informatie of heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met e-mailadres: mcp@mcpmooij.nl

Wijzigingen privacy statement

MCPMOOIJ behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren u dit statement met regelmaat te lezen. De meest recente versie vindt u altijd op www.mcpmooij.nl/.

Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 24-05-2018 (versie 1.0.0).